Nhượng quyền thương hiệu

Chúng tôi có nhượng quyền thương hiệu cho các đối tác

Xin vui lòng điền theo FORM sau đây để bên SGMS sẽ liên hệ lại với bạn.

https://goo.gl/forms/UFa7dwd3yv7Zz4UL2

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, kinh doanh, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền

quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

 

Lợi ích của nhượng quyền kinh doanh thương mại:

 

- Đối với bên Nhận quyền:

+ Không phải xây dựng thương hiệu
+ Thừa hưởng lợi ích, kinh nghiệm và bí quyết tổ chức kinh doanh của bên Nhượng quyền
+ Giảm thiểu rủi ro của giai đoạn khởi nghiệp
+ Thụ hưởng hiệu ứng chuỗi của hệ thống

 

- Đối với bên Nhượng quyền:

+ Mô hình kinh doanh được mở rộng, khả năng tiêu thụ cao từ đó nâng cao được giá trị thương hiệu
+ Tạo ra được hiệu ứng chuỗi mà không phải bỏ ra nhiều vốn đầu tư

 

Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền thương mại. 
Bên nhượng quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 286 và 287, Luật Thương mại 2005.

Nhận tiền nhượng quyền;

Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh các quyền, bên nhượng quyền có các nghĩa vụ sau:

Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;

Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho bên nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;

Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của bên nhận quyền;

Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền thương mại;

Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại

 

QUYỀN LỢI KHI HỢP TÁC

 

Thu nhập lên đến hơn 500 triệu/tháng ( có minh chứng từ công ty mẹ )

Tỷ lệ chiết khấu cực cao 

Được cung cấp và hỗ trợ giải pháp tổng thể về quản trị chiến lược, bán hàng và marketing

Được đào tạo bài bản kiến thức về Marketing , Kỹ thuật

Hỗ trợ, cung cấp nhân sự : chuyên viên, kĩ thuật viên, lễ tân,...

 

Nếu cần biết thêm thông tin xin vui lòng gửi mail tới saigonmaxspeed@gmail.com

hoặc số điện thoại 0903719668 

xin cảm ơn